Aggressive cancer of the tongue, Hpv and cancer of the tongue

Cancer highly aggressive

Conținutul

  Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat şi totodată cauza principală de deces prin cancer la bărbaţii europeni.

  Source: Romanian Journal of Stomatology.

  Tratamentul curativ pentru cancerul de prostată clinic localizat poate produce un control oncologic acceptabil al bolii, iar pentru un grup selecţionat de pacienţi poate fi suficient. În ciuda acestui fapt, cancerul de prostată prezintă o variabilitate considerabilă în comportamentul clinic, variind de la formele indolente la boala letală.

  În prezent, nu există mijloace care pot prezice comportamentul agresiv al tumorilor de prostată.

  cancer highly aggressive

  Astfel, dezvoltarea de biomarkeri şi o abordare clinică personalizată sunt esenţiale în managementul bolii relevante clinic. Scopul acestui proiect este de a identifica noi biomarkeri plasmatici, urinari şi genetici, prin analiză proteomică şi genomică, care pot prezice comportamentul agresiv al cancerului de prostată. Obiectivul principal al acestui studiu prospectiv, non-intervenţional este de a îmbunătăți clasificarea cancerului de prostată cu impact asupra prognosticului de boală, a permite diferențierea între tumorile indolente şi agresive precum şi identificarea pacienţilor care vor beneficia de diagnostic detaliat molecular şi intervenție terapeutică personalizată.

  În plus, nomogramele vor ajuta pacienţii să înţeleagă mai bine boala lor şi medicii în luarea deciziilor.

  cancer highly aggressive

  Rezultatele așteptate sunt: 1 identificarea de noi biomarkeri implicaţi în forme agresive de cancer de prostată recenzii pentru medicamente parazitare gelmostop ȋn creșterea ratei de recidivă, după prostatectomia radicală; 2 dezvoltarea unui model predictiv inovativ de stratificare ȋn tratamentul pacienţilor cu cancer de prostată localizat, 3 validarea acestui model care cancer highly aggressive putea fi folosit pentru pacienții propuși pentru alt tratament primar al cancerului de prostată.

  Rezultatele acestui studiu vor avea un impact major în ȋmbunătăţirea cunoașterii patogeniei tumorilor de prostată, în luarea deciziilor clinice şi abordarea pacienţilor cu cancer de prostată trataţi prin prostatectomie radicală în special, cu impact clinic supravieţuirea, calitatea vieții şi socio-economic imediat pozitiv.

  Rom J Morphol Embryol ; 58 2 : The tumor was biopsied and surgically removed in order to increase the patient's comfort, due to its increased size and aggressive clinical behavior. Computed tomography CT revealed metastases in the pleura and mediastinal lymph nodes, so limb-sparing tumor excision followed by palliative care was the best practice for the patient until the fatal outcome.

  Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer and a leading cause of cancer death in European men. Curative treatment for clinically localized prostate cancer may produce acceptable oncological control of the disease and for selective group of patients can be sufficient.

  Despite that, prostate cancer exhibits considerable variability in clinical behaviour, ranging from indolent to lethal disease.

  Molecular biology of cholesteatoma Alma Maniu, Oana Harabagiu, Maria Perde Schrepler, Andreea Catana, Bogdan Fanuta, Carmen Aurelia Mogoanta Cholesteatoma is a non-neoplastic, keratinizing lesion, characterized by the proliferation of epithelium with aberrant micro-architecture into the middle ear and mastoid cavity. The exact pathogenic molecular mechanisms behind the formation and propagation of cholesteatoma remain unclear.

  At present there is no means that can predict aggressive behaviour of prostate tumors. Thus, development of reliable biomarkers and a personalized clinical approach is critical in the management of clinically relevant disease. Main objective of this prospective, non-interventional project is to improve the predictive classification of prostate cancer allowing differentiation between indolent and aggressive tumors and the identification of patients who will most benefit from diagnosis and therapeutic intervention.

  cancer highly aggressive

  In addition, nomograms will help patients to better understand their disease and will assist physicians with difficult clinical-making decision. Expected outcomes are: 1 identification of new biomarkers involved in aggressive forms of prostate cancer and in higher disease recurrence rate after radical prostatectomy; 2 development of an innovative predictive model for treatment stratification of patients with localized prostate cancer; 3 validation of this model that could potentially be used for patients proposed for other primary treatment of prostate cancer.

  The results of this study will have a major impact in increase knowledge in clinical-making decision and management cancer highly aggressive prostate cancer patients treated by radical prostatectomy in particular, with immediate positive clinical survival, quality of life and socioeconomic impact.